GeneWeb - Verwantschap

In dit deel wordt het begrip verwantschap uitgelegd en hoe de verwantschap door GeneWeb wordt berekend en uitgedrukt wordt in een getal.

Verwantschap

Het genoom van een individu is opgebouwd uit een groot aantal genen die steeds identiek blijven reproduceren, mutaties buiten beschouwing gelaten. De genen kunnen dienen als een maat voor de verwantschap van een persoon.

Genen bevinden steeds op de "locus". Op iedere locus is er plaats voor twee genen. Een daarvan komt van iemands vader, de andere van zijn moeder. Elk van de genen op de locus is een exacte kopie van een van de genen van zijn ouders op die locus.

De verwantschap van een individu x is de waarschijnlijkheid cg(x) om een locus met net dezelfde genen te vinden.

De verwantschap tussen twee personen x en y is de waarschijnlijkheid pr(x,y) om een locus met dezelfde genen te vinden.

Berekeningen

Waarschijnlijkheidsbereking toont dat:

GeneWeb

GeneWeb toont u de verwantschappen tussen personen en de verwantschap van een persoon onder de vorm van een percentage.

Statistich gezien komt de verwantschap van een persoon benaderend overeen met het percentage loci dat identieke genen draagt.

De algoritmes bij deze berekeningen werden geschreven door Didier Rémy, onderzoeksdirecteur aan het INRIA, waarvoor bedankt.

Referenties

Constructieve voorstellen voor een betere vertaling van deze sectie zijn welkom. Joris Esch , vertaler van dienst.

Terugkeren naar de gebruiksaanwijzing.


Copyright (c) 1998-2005 INRIA - GeneWeb