GeneWeb - Personalisering van de pagina's

Hier wordt uitgelegd hoe u extra, bijbehorende pagina's kan toevoegen aan uw GeneWeb pagina's. Er wordt uitgelegd hoe u de ontvangstpagina kan aanpassen aan uw eigen wensen, noden (en grillen misschien). Deze uitleg is bedoeld voor mensen die GeneWeb al goed kennen, en die nu meer details willen weten. Deze pagina is erg nuttig voor mensen die met hun GeneWeb server wereldwijd via het Internet genealogische informatie willen aanbieden.

Verwelkomingspagina

De verwelkomingspagina van GeneWeb wordt opgebouwd aan de hand van een tekstbestand (start.txt). Voor elke taal is er een standaard tekstbestand. U kan deze bestanden aanpassen voor één databank, of voor alle databanken die u met GeneWeb beheert.

Deze tekstbestanden bevatten naast standaard HTML ook codes specifiek aan GeneWeb. We noemen deze codes "macros" (wordt hierna in detail uitgelegd). Om deze bestanden te wijzigen mag u bijgevolg geen HTML-editor gebruiken, maar enkel een gewone tekst-editor.

Om een ontvangstpagina voor de databank "appel" aan te maken, moet u weten dat GeneWeb zal zoeken op de volgende plaatsen, in de gegeven volgorde:

waarbij

De bestanden "hdir/lang/taal/start.txt" zijn standaard meegeleverd met GeneWeb. De eenvoudigste en snelste manier om een eigen versie aan te maken is te vertrekken van een kopie van dit bestand. Als het bestand "start.txt" u niet bevalt, kan u dit bestand natuurlijk ook aanpassen.

Opmerking: Door de snelle ontwikkeling van GeneWeb zijn er regelmatig grote verbeteringen aan de meegeleverde "start.txt" bestanden. Het is aangewezen deze verbeteringen ook steeds op te nemen in uw aangepaste bestanden.

Macros

Zoals eerder aangegeven zijn de ontvangstpagina's niet geschreven in pure HTML. De "start.txt" bestanden bevatten "macros". Praktisch gezien zijn dit codes van de vorm "%letter" en "[tekst]", bijvoorbeeld "%s", "%x", "[*advanced request]".

De "%" codes worden bij het tonen vervangen door waarden die horen bij de desbetreffende databank: de naam van de databank, de taal, het aantal personen in de databank...

Andere codes zijn zoals aangegeven van de vorm "[tekst]". Deze codes worden vervangen door een vertaalde versie. De lijst van codes en hun vertalingen is opgeslagen in het bestand "lexicon.txt". De volgende regels zijn geldig voor het hanteren van deze codes.

Om goed te begrijpen hoe deze codes werken kan u best eens de bestanden "start.txt" bekijken.

Hieronder de uitleg over de "%"-macros:

Sommige macros zijn verwijzingen naar zogenaamde contextuele variabelen. Dit zijn:

De codes voor toestanden mogen niet genest worden: men mag bijvoorbeeld "%w...%w" niet invoegen in "%i...%i".

Extra pagina's

In uw gepersonalliseerde verwelkomingspagina kan uw links plaatsen naar extra, eigen bestanden. Deze bijgevoegde pagina's zullen door GeneWeb op dezelfde manier verwerkt worden als zijn eigen bestanden. U mag dus macros gebruiken.

Als u bijvoorbeeld een speciale pagina wil maken over uw beroemde voorouders kan u een bestand "beroemd.txt" aanmaken in "bdir/lang/taal" of in "bdir/lang" (zie boven voor uitleg over deze locaties).

U kan een link maken naar dit bestand als volgt: "m=H;v=beroemd". In de ontvangstpagina plaatst u dus iets als dit:

   De <a href="%sm=H;v=beroemd">beroemde</a> mensen in mijn
databank.

In "beroemd.txt" kan u links leggen naar personen in uw databank zonder de naam van uw databank te moeten gebruiken. Dit heeft als voordeel dat de naam van uw databank mag wijzigen, terwijl u links toch nog werken.

De meest aangewezen macros om dit te bekomen zijn:

Een voorbeeldje:

   Mijn neef <a href="%sp=louis;n=de+bourbon;oc=5">
   Louis XIV</a> en mijn
   <a href="%sem=R;ep=jean;en=dupont;m=NG;n=louis+xiv;t=PN">
   lijn van verwantschap;</a> met hem.

Lees ook de documentatie over het correct plaatsen van links naar GeneWeb pagina's.

GeneWeb werkt zelf deels volgens het bovenstaande principe. Kijk maar eens naar het bestand "advanced.txt".

Terugkeren naar de gebruiksaanwijzing.


Copyright (c) 1998-2005 INRIA - GeneWeb