GeneWeb  

Genealogisk databas


Du kan välja ett annat språk bland de följande:
afrikaans bulgariska br katalanska tjeckiska danska tyska engelska esperanto spanska estniska finska franska hebreiska isländska italienska litauiska holländska norska polska portugisiska brasiliansk-portugisiska rumänska ryska slovenska svenska kinesiska

Databasen "bakerblumin" innehåller nu 1.250 personer.
(noteringar)

För att navigera i denna databas, kan du söka:

 • efter person
  • förnamn efternamn eller officiellt namn eller alias
  • förnamn
  • efternamn
 • efter titel

  (alla titlar)
  ... plats

  (alla platser)
 • efter listan av alla sorterade i
 • efter plats / efternamn - födelse - död - äktenskap -

Du kan


Du kan också konsultera

Det har varit 25.939.986 åtkomster, 676.166 av dem till den här sidan, sedan 6 maj 2015.

Om din webbläsare inte automatiskt uppdaterar de modifierade sidorna (vilket tvingar dig att uppdatera sidan hela tiden), försök då att navigera härifrån.


lexikon[Page displayed by GeneWeb 4.10] Copyright (c) 1998-2005 INRIA - DOC -