GeneWeb

GeneWeb - BruksanvisningPreliminär notering: i den nuvarande dokumentationen står det ibland om att man ska använda "DOS-fönster". Det finns nu ett program "gwsetup", som är enklare att använda, utan detta.


GeneWebs hemsida är:

Där finns den senast uppdaterade dokumentationen. Där står också var du kan ladda ner den senaste versionen av GeneWeb. Tveka inte att konsultera den då och då.

Dessa sidor är översatta från engelska till svenska av Lars Gustavsson.
Kommentarer och stavfel emottages gärna till följande adress:


Copyright (c) 1998-2005 INRIA - GeneWeb