GeneWeb

GeneWeb - GW formatet

 

GW formatet är ett textfil format som kan exporteras från GeneWeb med hjälp av gwu kommandot. Det innehåller all GeneWeb databas information i ett format som lätt kan användas av andra program eller ändras manuellt i din favorit texteditor. Du kan sedan återskapa en databas genom att använda gwc kommandot. GW formatet är också ett enkelt sätt att göra backup filer av din databas, byta data mellan andra program, etc.

Detta kapitel har skrivits av Yann Corno.


1. Stilguide

Exempel :

fam MakensEfternamn Förnamn[.Nummer] + [BröllopsDatum] [#mp BröllopsPlats] MakansEfternamn Förnamn[.Nummer]

ger de följande raderna :

fam CORNO Joseph_Marie_Vincent + THOMAS Marie_Julienne
fam CORNO Alain.1 +25/11/1728 #mp Ile-aux-Moines CAUZIC Marie

2. Datum

Datum kan skrivas i de följande formaten : dd/mm/åååå, åååå, mm/åååå. Ibland, när du verkligen måste skriva ett datum, men inte har något, skriv bara 0.

För att specificera datum används special tecken tex. "omkring", "före", etc.

Datum specificering

Special Tecken

Exempel

Omkring

~

~10/5/1990

Kanske

?

?10/5/1990

Före

<

<10/5/1990

Efter

>

>10/5/1990

<-Eller->

|

10/5/1990|1991

<-Mellan->

..

10/5/1990..1991

Kalendern är gregoriansk som standard. För juliansk, lägg till ‘J’ till datumet, för franska republikens använd ‘F’ och för hebreisk, använd ‘H’. Exempel : 10/9/5750H

För ett fritt "text" datum, skriv 0 och använd parenteser så här :

0(5_maj_1990)

3. Strängar

Mellanslag i strängar är ersatta av "_" understrykning (underscore) (utom i noteringar och i vissa kommentarer) : Carl_Gustaf

High ASCII följer iso-8859-1 character set.


4. Person referenser

En person kan refereras flera gånger i en fil : som en förälder, som ett barn eller i en notering. Efternamn, förnamn och nummer (om det finns) måste matcha exakt, annars kommer inte programmet att länka ihop bitarna.


5. Huvud strukturen : Familjen

Filformatet är baserat på Familjer. En familj beskrivs som en man och hustru samt listar barnen. Den personliga informationen (födelsedatum, etc.) finns på barnens nivå. Om någon inte har föräldrar, då skrivs den personliga informationen direkt efter personens namn på familje raden.

Notera att en konsekvens av detta är att personer som är ensamma i GeneWeb databasen kommer inte att bli exporterade till GW filen. Det är så raderade personer blir rensade med en gwu/gwc sekvens : de är helt enkelt inte exporterade med gwc.

1:a fallet : både mannen och hustrun är listade någon annanstans som barn till deras föräldrars familjer.

fam MannensEfternamn Förnamn[.Nummer] +[BröllopsDatum] [#sep | - Datum för skilsmässa] [#nm | #eng] [#mp Bröllops plats] [#ms Bröllops källa] HustrunsEfternamn Förnamn[. Nummer]
[src Familje källa]
[comm Familje kommentarer i ett fritt format]
[wit: Vittne (använd Person format, se Person information kapitlet) ]
beg
-
[h | f | ] Person (se detaljerad beskrivning i nästa kapitel)
end

Om en familj inte har några barn, kan du hoppa över hela beg/end tagg sekvensen :

fam HEYDENREICH Gaspard +1719 TRESCH Rosine_Catherine

2:a fallet : mannen eller hustrun är inte listad som ett barn från en annan familj. Sätt helt enkelt personens hela person information som du skulle göra med ett barn. Se Person information kapitlet nedan för alla detaljer om personlig information.

Exempel : John Corno (född 1935 i Soisy, +1997) informationen skrivs direkt i familje raden, därför han finns ingen annanstans :

fam Corno John 1935 #bp Soisy 1997 + Rempp Zabeth

Om du verkligen inte har någon information om en person men du har personens namn, lägg då bara till 0 till personens namn. Vilket kommer att användas som ett blankt födelsedatum och en indikator att personen inte är beskriven någon annanstans :

fam Diemer Patrick 0 + Heidenreich Sylvie 0

6. Person information

Person information kan finnas antingen på ett barns rad i en familj eller i en familje rad, om personen inte är listad som ett barn någon annanstans.

Den minsta information för en förälder är sitt Efternamn och Förnamn, med ett 0 som födelsedatum :

Corno Yann 0

För barn, är födelsedatumet inte obligatoriskt (efternamnet kan också uteslutas : faderns efternamn kommer att användas).

Så med andra ord, födelsedatumet är obligatoriskt endast om personen är en förälder, eller om personen har ett dödsdatum. I det senare fallet, om födelsedatumet är okänt, skriv helt enkelt 0.

Exempel : Maurice, okänt födelsedatum, dog i 1935 i Caen :

Corno Maurice 0 1935 #dp Caen

Det kompletta formatet för en person är som följer :

Efternamn Förnamn [{Förnamns alias}] [#salias Efternamns alias] [(PubliktNamn)] [#image Bildfilens sökväg] [#nick Qualifier] [#alias Alias] [Titlar (se titel kapitlet)] [#apubl | #apriv] [#occu Yrke] [#src Person källa] Födelsedatum [#bs Födelse källa] [#bp Födelse plats] [!Dop datum] [#pp Dop plats] [#ps Dop källa] [Döds datum] [#dp Döds plats] [#ds Döds källa] [#buri | #crem [Begravnings datum]] [#rp Begravnings plats] [#rs Begravnings källa]

För att specificera olika sätt för en persons död, använd en prefix karaktär före dödsdatumet :

Döds sätt

Special Tecken

Exempel

Stupad

k

k10/5/1990

Mördad

m

m10/5/1990

Avrättad

e

e10/5/1990

Försvunnen

s

s10/5/1990

Använd #buri för specificera en begravd person eller #crem för en kremering. Datumet är valfritt.


7. Titlar

Även om titlar listas som en vanlig tagg i person raden, beskrivs de separat i denna del för bättre tydlighet. Titlar är inneslutna i hakar [] (Hoppsan, så mycket för att använda hakar som en formaterings deskriptor…). Om det finns flera titlar, är de bara tillagda en efter den andra, med en återupprepning av hak paren.

[ Titelnamn:Titel:Titelplats: Startdatum:Slutdatum:nte]


8. Noteringar

Noteringar är lagrade separat i filen, mellan notes ... end notes taggar :

notes Efternamn Förnamn[.Nummer]
beg
Noteringar skrivs här i ett fritt format
end notes


9. Relationer

Relationer är lagrade separat, precis som noteringar. De refererar till personer på samma sätt som barn i en familj. I den följande listan, visas alla taggar tillsammans, vilket aldrig händer förstås.

rel Efternamn Förnamn[.Nummer]
beg
- adop:
Adoptivfar + Adoptivmor
- adop fath : Adoptivfar
- adop moth : Adoptivmor
- reco: Erkännande far + Erkännande mor
- reco fath : Erkännande far
- reco moth : Erkännande mor
- cand: Möjlig far + Möjlig mor
- cand fath : Möjlig far
- cand moth : Möjlig mor
- godp: Gudfar + Gudmor
- godp fath : Gudfar
- godp moth : Gudmor
- fost: Fosterfar + Fostermor
- fost fath : Fosterfar
- fost moth : Fostermor
endTillbaka till bruksanvisningen


Copyright (c) 1998-2005 INRIA - GeneWeb